Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Enteco Việt Nam

HNX - 04/09/2020 21:05:15
Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Enteco Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:
+ Tên tổ chức đăng ký niêm yết:  Công ty cổ phần Enteco Việt Nam
+ Tên tiếng Anh: Viet Nam Enteco Corporation
+  Địa chỉ trụ sở chính: Số 20 Phạm Hồng Thái, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
+ Điện thoại : 024.3555.1970
+ Fax: 024.3555.1970
+ Website:   http://enteco.vn
+ Vốn điều lệ đăng ký: 60.000.000.000 đồng
+ Vốn điều lệ thực góp: 60.000.000.000 đồng
+ Ngành nghề kinh doanh chính: Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác…
+ Tên chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu Công ty cổ phần Enteco Việt Nam
+ Loại chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phổ thông
+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 6.000.000 cổ phiếu.