Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDW: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020

HOSE - 04/09/2020 22:08:03
TDW: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 50848_h-dau-tu-XD-2020.pdf

Tin tức về TDW

Tin tức cùng ngành