Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Giải trình kết luận ngoại trừ BCTC HN và riêng giữa niên độ đã được soát xét

HOSE - 04/09/2020 22:14:41
HU1: Giải trình kết luận ngoại trừ BCTC HN và riêng giữa niên độ đã được soát xét

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 giải trình kết luận ngoại trừ BCTC HN và riêng giữa niên độ đã được soát xét như sau:


Tài liệu đính kèm
 45359_goai-tru-cua-KTV.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành