Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Dương Thị Hồng Hạnh

HOSE - 05/09/2020 00:25:30
MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Dương Thị Hồng Hạnh

Dương Thị Hồng Hạnh báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần MHC như sau:


Tài liệu đính kèm
 42309_-huu-co-dong-lon.pdf

Tin tức về MHC

Tin tức cùng ngành