Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SAV: Nghị quyết HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT mới

HOSE - 05/09/2020 08:36:08
SAV: Nghị quyết HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT mới

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT mới như sau:


Tài liệu đính kèm
  24518_-bau-CT.HDQT-moi.pdf

Tin tức về SAV

Tin tức cùng ngành