Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Việt Quốc

HOSE - 08/09/2020 09:28:33
PIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Việt Quốc

Trần Việt Quốc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex như sau:


Tài liệu đính kèm
 52754_--Tran-Viet-Quoc.pdf

Tin tức về PIT

Tin tức cùng ngành