Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

HNX - 08/09/2020 09:33:13
Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:
- Tên tổ chức đăng ký niêm yết: CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
-  Địa chỉ trụ sở chính: 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Điện thoại :       0912.164.357                 Fax:
- Vốn điều lệ đăng ký: 30.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 30.000.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn văn phòng phẩm
- Loại chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán đăng ký niêm yết: TV6
- Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 3.000.000 cổ phiếu