Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương

HOSE - 08/09/2020 09:33:38
HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương
Căn cứ theo Quyết định số 472/QĐ-SGDHCM ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  11 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  

 10 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 

   0 NĐT

Tổ chức trong nước:

 01 NĐT

Tổ chức nước ngoài:    

   0 NĐT

Tổng số cổ phần đăng ký:     9.028.800 cổ phần

Cá nhân trong nước:  

8.398.800 cổ phần

Cá nhân nước ngoài: 

              0 cổ phần

Tổ chức trong nước:

   630.000 cổ phần

Tổ chức nước ngoài:    

              0 cổ phần

Tin tức về IBD

Tin tức cùng ngành