Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SFI: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

HOSE - 08/09/2020 11:18:52
SFI: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  60929_HDQT-NK-20202022.pdf

Tin tức về SFI

Tin tức cùng ngành