Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Giải trình số liệu KQKD lũy kế quý 2 so với soát xét bán niên 2020

HOSE - 08/09/2020 15:45:10
CTF: Giải trình số liệu KQKD lũy kế quý 2 so với soát xét bán niên 2020

Công ty Cổ phần City Auto giải trình số liệu KQKD lũy kế quý 2 so với soát xét bán niên 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 13019_-SX-6-thang-2020.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành