Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FCM: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019

HOSE - 08/09/2020 18:14:45
FCM: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON thông báo giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 112157_voi-cung-ky-2019.pdf

Tin tức về FCM

Tin tức cùng ngành