Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTB: Giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 08/09/2020 23:05:00
VTB: Giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 44556_KQKD-6T-NAM-2020.pdf

Tin tức về VTB

Tin tức cùng ngành