Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVC: Thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HOSE - 09/09/2020 10:49:32
SVC: Thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã CK: SVC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 12336_ang-von-tu-NVCSH.pdf

Tin tức về SVC

Tin tức cùng ngành