Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AFX: Trần Xuân Phúc - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 21.800 CP

HNX - 09/09/2020 15:04:44
AFX: Trần Xuân Phúc - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 21.800 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Xuân Phúc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: AFX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.800 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 21.800 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 21.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/08/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/08/2020.

Tin tức về AFX

Tin tức cùng ngành