Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AFX: Nguyễn Thành Nam - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 11.800 CP

HNX - 09/09/2020 15:15:00
AFX: Nguyễn Thành Nam - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 11.800 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thành Nam
- Mã chứng khoán: AFX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.800 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Xuân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 82.200 CP (tỷ lệ 0,23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.800 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 11.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/08/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/08/2020.

Tin tức về AFX

Tin tức cùng ngành