Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PYU: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 25/09/2020 10:10:35
PYU: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PYU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/10/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Miễn thủ tục chào mua công khai cho nhà đầu tư khi mua cổ phần thoái vốn của nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/10/2020
          - Địa điểm thực hiện: Số nhà 6, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tin tức về PYU

Tin tức cùng ngành