Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MHC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương bán toàn bộ phần vốn góp của Công ty đang sở hữu tại WALLEM

HOSE - 25/09/2020 13:57:19
MHC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương bán toàn bộ phần vốn góp của Công ty đang sở hữu tại WALLEM

Công ty Cổ phần MHC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương bán toàn bộ phần vốn góp của Công ty đang sở hữu tại WALLEM như sau:


Tài liệu đính kèm
 43444_op-tai-Wallem-VN.pdf

Tin tức về MHC

Tin tức cùng ngành