Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TRC: Nhắc nhở chậm công bố thông tin Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí

HOSE - 25/09/2020 14:05:49
TRC: Nhắc nhở chậm công bố thông tin Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm công bố thông tin Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh như sau:


Tài liệu đính kèm
 41916_Pho-TGD-Nghi-Huu.pdf

Tin tức về TRC

Tin tức cùng ngành