Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TRC: Giải trình nguyên nhân chậm công bố thông tin Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí

HOSE - 25/09/2020 14:07:49
TRC: Giải trình nguyên nhân chậm công bố thông tin Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh giải trình nguyên nhân chậm công bố thông tin Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí như sau:


Tài liệu đính kèm
 41927_Pho-TGD-Nghi-Huu.pdf

Tin tức về TRC

Tin tức cùng ngành