Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX - 25/09/2020 17:50:22
HOM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HOM của CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 4% (cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 04 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: + Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: + Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 203 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Vớ tỷ lệ thực hiện quyền 100:4, cổ đông A sẽ được 8,12 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,12 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được tổng cộng 08 cổ phiếu mới.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Tin tức về HOM

Tin tức cùng ngành