Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MHC: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Dương Thị Hồng Anh

HOSE - 25/09/2020 20:55:07
MHC: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Dương Thị Hồng Anh

Dương Thị Hồng Anh báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn  Công ty Cổ phần MHC như sau:


Tài liệu đính kèm
 12054_nhom-co-dong-lon.pdf

Tin tức về MHC

Tin tức cùng ngành