Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVC: Nhắc nhở chậm CBTT cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 26/09/2020 01:57:58
SVC: Nhắc nhở chậm CBTT cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở chậm CBTT cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn như sau:


Tài liệu đính kèm
 40042_CP-dang-luu-hanh.pdf

Tin tức về SVC

Tin tức cùng ngành