Mã Chứng Khoán   Tin tức  

City Auto (CTF) dự kiến phát hành gần 4,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 9%

DTCK - 26/09/2020 02:03:47
Công ty cổ phần City Auto (Mã chứng khoán: CTF – sàn HOSE) thông báo triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 4,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, tỷ lệ 9%.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, CTF công bố báo cáo kiểm toán với doanh thu là 2.110,77 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 0,78 tỷ đồng, lần lượt giảm 28,1% và 98,4% so với thực hiện năm 2019.

Như vậy, sau với kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 33% doanh thu và 3% lợi nhuận trước thuế.

Theo doanh nghiệp, nguyên nhân dẫn tới kết quả kinh doanh giảm mạnh do dịch bệnh kéo dài làm lượng bán giảm nên doanh thu giảm hơn 824 tỷ đồng, tương ứng giảm 28,1% so với cùng kỳ.

Dòng tiền thuần trong 6 tháng đầu năm dương hơn 212 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm gần 346 tỷ đồng, chủ yếu do hàng tồn kho giảm và tăng các khoản phả trả.

Tại ngày 30/06/2020, tổng tài sản của CTF ở mức hơn 1.478 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho giảm.

Nợ phải trả chiếm 64% nguồn vốn, giảm 7% so với đầu năm, chủ yếu do dư nợ vay ngắn hạn và phải trả ngắn hạn khác lần lượt giảm 23% và 22%, trong khi phải trả người bán ngắn hạn và người mua trả tiền trước lần lượt tăng 30% và 21%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/9/2020, cổ phiếu CTF tăng nhẹ 50 đồng lên 21.300 đồng/cổ phiếu.

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành