Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

HOSE - 26/09/2020 06:41:43
HU1: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 13245_p-dong-kiem-toan.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành