Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Quyết định của HĐQT về việc chấp thuận cho TGĐ được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

HOSE - 05/10/2020 16:18:04
DRC: Quyết định của HĐQT về việc chấp thuận cho TGĐ được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo Quyết định của HĐQT về việc chấp thuận cho TGĐ được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí như sau:


Tài liệu đính kèm
 112247_o-che-do-huu-tri.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành