Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Bích

HOSE - 05/10/2020 19:50:02
HAX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nguyễn Thị Ngọc Bích báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh như sau:


Tài liệu đính kèm
 52308_en-Thi-Ngoc-Bich.pdf

Tin tức về HAX

Tin tức cùng ngành