Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DXP: America LLC đã bán 1.972.400 CP

HNX - 06/10/2020 10:51:05
DXP: America LLC không còn là cổ đông lớn

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC

- Mã chứng khoán: DXP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.972.477 CP (tỷ lệ 7,59%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.972.400 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 77 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 29/09/2020.

Tin tức về DXP

Tin tức cùng ngành