Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10

HOSE - 08/10/2020 14:49:15
SVC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20316_iay-DKDN-sua-doi.pdf

Tin tức về SVC

Tin tức cùng ngành