Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/3M/01

HOSE - 12/10/2020 11:37:57
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/3M/01

Công ty TNHH Chứng khoán ACB thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/3M/01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  111739_chao-ban-lan-dau.pdf

Tin tức về HPG

Tin tức cùng ngành