Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX

HOSE - 15/10/2020 23:45:53
THI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX

Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện như sau:


Tài liệu đính kèm
  52912_et-bi-Dien-Gelex.pdf

Tin tức về THI

Tin tức cùng ngành