Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVC: Quyết định thay đổi niêm yết

HOSE - 16/10/2020 14:03:55
SVC: Quyết định thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã CK: SVC) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:


Tài liệu đính kèm
 14418_16--SVC--QD-nybs.pdf

Tin tức về SVC

Tin tức cùng ngành