Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Hoàng Hà

HOSE - 16/10/2020 16:06:03
TCH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Hoàng Hà

Trần Thị Hoàng Hà báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy như sau:


Tài liệu đính kèm
 32418_ran-Thi-Hoang-Ha.pdf

Tin tức về TCH

Tin tức cùng ngành