Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Cao su Đà Nẵng (DRC): Quý III/2020, lợi nhuận giảm gần 25%

DTCK - 21/10/2020 09:13:42
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Mã chứng khoán: DRC – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Theo đó, trong quý III/2020 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 946,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 61,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,5% và 24,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 16,7% về còn 15,3%.

Doanh nghiệp có lý giải kết quả kinh doanh đi xuống do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 doanh thu tiêu thụ giảm dẫn tới ảnh hưởng tới lợi nhuận gộp giảm, chi phí bán hàng tăng do tăng các chính sách nhằm tiêu thụ sản phảm và các nguyên nhân khác.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.538,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 147 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,2% và 13,4% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 4.360 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện năm 2019.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 16% về 2.275,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định trị giá 1.084,2 tỷ đồng, chiếm 47,6% tổng tài sản; tồn kho là 783,3 tỷ đồng, chiếm 34,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 179 tỷ đồng, chiếm 7,9% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay giảm 416,6 tỷ đồng về 264,1 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ nợ vay ngắn hạn và dài hạn trên tổng nguồn vốn giảm từ 25,1% về 11,6% so với đầu kỳ. Như vậy, có thể thấy doanh nghiệp tiếp tục thực hiện giảm lãi vay.

Trước đó, HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV với chỉ tiêu doanh thu là 1.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với quý IV/2019. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu 85 tỷ đồng, giảm 16%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu DRC tăng 100 đồng lên 20.300 đồng/cổ phiếu.

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành