Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Ngọc Bích

HOSE - 21/10/2020 09:22:43
THI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Ngọc Bích

Phạm Ngọc Bích báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện như sau:


Tài liệu đính kèm
 53210_P-Pham-Ngoc-Bich.pdf

Tin tức về THI

Tin tức cùng ngành