Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DNE: Thông báo Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025

HNX - 21/10/2020 10:10:43
DNE: Thông báo Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025
.

Tài liệu đính kèm
 000000009831354_737nq12mt_signature.pdf

Tin tức về DNE

Tin tức cùng ngành