Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

HOSE - 21/10/2020 10:40:33
SVC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã CK: SVC) như sau:


Tài liệu đính kèm
  13445_C--TB-ny-va-gdbs.pdf

Tin tức về SVC

Tin tức cùng ngành