Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KMR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

HOSE - 21/10/2020 11:11:08
KMR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

Công ty Cổ phần MIRAE thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52441_inh-BCTC-Q3.2020.pdf

Tin tức về KMR

Tin tức cùng ngành