Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DFC: Phan Thanh Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 560.000 CP

HNX - 21/10/2020 15:14:49
DFC: Phan Thanh Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 560.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thanh Việt
- Mã chứng khoán: DFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Tấn Bình
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 178.200 CP (tỷ lệ 2,97%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 560.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu CP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/10/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/11/2020.

Tin tức về DFC

Tin tức cùng ngành