Mã Chứng Khoán   Tin tức  

YBM: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đỗ Thanh Sơn

HOSE - 21/10/2020 16:23:47
YBM: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đỗ Thanh Sơn

Đỗ Thanh Sơn báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái như sau:


Tài liệu đính kèm
 32059_on--Do-Thanh-Son.pdf

Tin tức về YBM

Tin tức cùng ngành