Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ASG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho ASG

HOSE - 21/10/2020 16:58:35
ASG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho ASG

 Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho ASG như sau:


Tài liệu đính kèm
 43638_an-BCTC-nam-2020.pdf

Tin tức về ASG

Tin tức cùng ngành