Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SRC: Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất

HOSE - 22/10/2020 08:58:01
SRC: Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông báo thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:


Tài liệu đính kèm
 53603_huyen-Nhuong-Dat.pdf

Tin tức về SRC

Tin tức cùng ngành