Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KGM: Báo cáo tài chính văn phòng quý III/2020 và Báo cáo giải trình lợi nhuận sau thuế quý III/2020 chênh lệch trên 10% so với quý III/2019 tại Văn phòng Công ty CP XNK Kiên Giang

HNX - 22/10/2020 10:53:25
KGM: Báo cáo tài chính văn phòng quý III/2020 và Báo cáo giải trình lợi nhuận sau thuế quý III/2020 chênh lệch trên 10% so với quý III/2019 tại Văn phòng Công ty CP XNK Kiên Giang
.

Tài liệu đính kèm
 000000009841511_BCTC_QUY_32020_VP_CTY.pdf

Tin tức về KGM

Tin tức cùng ngành