Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP TM và Đầu tư HT Đông Nam Á

HOSE - 22/10/2020 15:52:00
MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP TM và Đầu tư HT Đông Nam Á

CTCP TM và Đầu tư HT Đông Nam Á báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần MHC như sau:


Tài liệu đính kèm
 33100_dong-lon--HT-DNA.pdf

Tin tức về MHC

Tin tức cùng ngành