Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FCM: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

HOSE - 23/10/2020 20:12:41
FCM: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 45709_inh-KH-SXKD-2020.pdf

Tin tức về FCM

Tin tức cùng ngành