Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

HOSE - 26/10/2020 13:51:10
CTF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

Công ty Cổ phần City Auto thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 12610_h-KQKD-quy-32020.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành