Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

HOSE - 26/10/2020 13:51:51
HU1: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 12049_h-KQKD-quy-32020.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành