Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HHS: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 26/10/2020 15:03:23
HHS: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy giải trình chênh lệch KQKD quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 23051_-GT-KQKD-Q3.2020.pdf

Tin tức về HHS

Tin tức cùng ngành