Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phan Thị Hồng Thu

HOSE - 27/10/2020 14:25:15
THI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phan Thị Hồng Thu

Phan Thị Hồng Thu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện như sau:


Tài liệu đính kèm
 20116_han-Thi-Hong-Thu.pdf

Tin tức về THI

Tin tức cùng ngành