Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NBR: Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

HNX - 27/10/2020 14:29:33
NBR: Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

.


Tài liệu đính kèm
  000000009855135_nghi_quyet_26.10.2020_daky.pdf

Tin tức về NBR

Tin tức cùng ngành