Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN sở hữu

HNX - 27/10/2020 15:46:25
Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN sở hữu
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN
Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
Số 1 Phan ĐÌnh Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu; KInh doanh than, kinh doanh vận tải; Kinh doanh bất động sản ...
2.649.812.650.000 đồng
10.000 đồng/cổ phần
17.500 đồng/cổ phần
4.536.000 cổ phần
4.536.000 cổ phần
 

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 28/10/2020 đến 15h30 ngày 17/11/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

08h30 ngày 24/11/2020
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 24/11/2020 đến 16 giờ ngày 30/11/2020
Từ ngày 25/11/2020 đến ngày 30/11/2020

Tài liệu đính kèm
  1.-Quy-che-dau-gia.doc
  2.-ITS-BCB-TKV.pdf
  3.-ITS-QD-1481.pdf
  4.-ITS-XNSH.pdf
  5.-ITS-DKKD.pdf
  6.-ITS-DIEU-LE.pdf
  7.-ITS-BCTC-2019-M.pdf
  8.-ITS-BCTC-2019-HN.pdf

Tin tức về ITS

Tin tức cùng ngành